Home » Teşvikler

Teşvikler

  • İstihdam teşvikleri ile, belirli şartları taşıyan işsizleri istihdam eden işverenlere değişen sürelerle ve tutarlarla prim, vergi veya ücret destekleri sağlanmaktadır.
  • Bu teşviklerden bir bölümü İŞKUR tarafından finanse edilmekle birlikte, işlem uygulayıcısı Sosyal Güvenlik Kurumu’dur.
  • İstihdamın korunması ve artırılması maksadıyla İşsizlik Sigortası Fonu’ndan finanse edilen teşvikler aşağıdaki tabloda özet olarak yer almaktadır.
Teşvikin AdıKanuni Dayanağı
Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların İstihdamı Teşviki4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi
İlave İstihdam Teşviki4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi
İlave İstihdam Ücret Desteği4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi
İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamına Yönelik Teşvik4447 sayılı Kanunun 50’nci maddesinin beşinci fıkrası
Asgari Ücret Desteği5510 sayılı Kanunun geçici 78 inci maddesi