Ana Sayfa » Teşvik Programı Nedir?

Teşvik Programı Nedir?

Teşvik Programı, adayın kendi alanında veya istihdam edileceği alanında yetiştirilmek üzere alacağı desteklerin tümüdür.  Bu destekler kişinin kendini geliştirmesi  anlamında büyük rol oynamakla beraber, kişinin kariyer anlamında kendini daha da yüksek statülere çıkarması konusunda en önemli desteği sağlamaktadır.

Yeni mezun ve iş arayış süreci devam eden kişilerin İşkur üzerinden kayıt oluşturarak destek talep ettikleri bilinmektedir. Bu taleplerin yerine getirilmesi ve işsizliğin azaltılması amacı ile devlet teşvik programları düzenlemektedir.

İşsizlik, tüm dünya ülkelerinin benzer sıkıntıları yaşadığı küresel bir sorundur. Sosyo-ekonomik gelişme seviyesi ne olursa olsun, hemen her ülkenin en önemli problemini teşkil etmeye devam etmektedir. İşsizlik kişinin moral kaybına iç gerilimlere, çalışma becerilerinin düşmesine yol açabilmektedir. Bu tür kişisel maliyetler, bir yandan iş vasıflarının ve çalışma gücünün azalması, diğer  yandan da suç oranında, göçmen işçi çalıştıran ülkelerde, ırkçılıkta ve toplum içi huzursuzlukta görülen artışla ilişkili biçimde topluma pek çok olumsuzlukla geri

dönebilmektedir. Türkiye’de de sosyal ve ekonomik problemlerin ilk sırasında yer almaktadır. Bu olumsuzlukların giderilmesi ve işsizliğin azaltılması amacıyla devlet tarafından istihdam teşvik programları uygulanmaktadır.

İstihdam teşvikleri, belirli şartları taşıyan işsizleri istihdam eden, işverenlere değişen sürelerle ve tutarlarla prim, vergi veya ücret destekleri sağlayan ve devlet kontrolünde yapılan bir süreçtir. Teşvik programlarının amacı, Türkiye’de işsizlik sorunun nedenlerini ortaya koymak ve işsizlik sorununu gidermek için hangi istihdam politikalarının daha uygun olacağını belirlemektir. İş arama sürecinde kişilere yardımcı olunan ve işsizliği azaltmak ve tamamen bitirmek üzerine düzenlenen bu programlar sayesinde kişilerin istihdam süreçleri çok daha kolay yürütülmektedir. Kontrollü ilerlediği ve kişilerinin düzenli olarak takibinin yapılmasından kaynaklı olarak başarı oranı çok yüksektir.

Bu teşviklerden yararlanarak işe yerleştirme süreci tamamlanan adayların maaşını tamamı devlet tarafından karşılanmaktadır. Teşvik süresi tamamlanana kadar maaşın tamamını devlet kişiye ödemeye devam eder. Teşvik süresi tamamlanan adayların bütün hakları firmaya devrolur ve maaşını firmadan almaya devam eder. Bu süre içerisinde kurumların çalışanı işten çıkarma gibi bir yetkisi bulunmamaktadır. Bu teşviklerin yapılış amacı istihdamın korunması ve arttırılmasıdır. Devlet iş arayan kişilerin bu sürecini kolaylaştırmak adına İŞKUR’u yetkilendirmiştir. İşkur ise kendi bünyesine bağlı olarak çalışan özel istihdam bürolarının da desteğini alarak milyonlarca iş arayan kişilere destek  sağlayarak işe yerleşmelerine öncü olmaktadır. Ayrıca işe yerleştirilecek kişilere yerleştirilecekleri alanla alakalı mesleki eğitimler verilmektedir. Bu eğitimler ise kişilerin gelişimleri açısından çok büyük fayda sağlamaktadır.

Özellikle son dönemlerde aşırı talep gören ve milyonlarca kişiye istihdam sağlayan bu programlar sayesinde, ülkedeki işsizlik oranı belirli düzeyde azalmıştır. Azalan işsizlikle beraber ülke ekonomisinde de ciddi oranda düzelmeler olmuştur. İşsizliğin nedenlerinin ve boyutlarının tespit edilmesi sorunu çözmeye yönelik daha farklı çözüm yollarını da beraberinde getirmiştir.

Özellikle daha fazla kişiye ulaşmak ve işsizliğe çözüm bulmakta yardımcı olan Özel İstihdam büroları sayesinde, kişiler ile daha yakından ilgilenme fırsatı yakalanmıştır. Bu sayede kişilerin iş arama sürecinde yaşamış olduğu olumsuz durumlar giderilmektedir ve izlemeleri gereken yol ile alakalı detaylı bilgi aktarılmaktadır. Bütün bunların dışında İşkur’un yetkilendirmiş olduğu firmalar dışında birçok kurum ve kuruluşla bireysel görüşmeler yapan ve anlaşma sağlayan özel istihdam büroları, firmalardaki personel açığına uygun eğitimler de vererek daha çok kişi ve firmayı bir araya getirebilmektedir. Bu uygulama sayesinde de İşkur’un yükü azalmaktadır. 

Türkiye’deki işsizliğin en önemli nedenlerinden biri de verilen eğitim kalitesidir. Kişiler mesleki olarak yapacakları iş ile alakalı yeterli anlamda bilgi ve donanıma sahip olamadıkları için iş bulma konusunda da ciddi sıkıntılar yaşamaktadırlar. Özel istihdam bürolarının vermiş oldukları eğitimler ile bu sorunun da ciddi anlamda önüne geçmiştir.

İşletmelerin büyük boyutlara varan nitelikli eleman ihtiyacı yeterince teşvik programları dışında karşılanamazken, belirli bir mesleği ve becerisi olmayan çok sayıda kişi işsiz olarak gezmektedir. Yapılan birçok röportaj ve anket sonuçlarına göre, Türkiye’de uygulanan teşvik programlarının ciddi anlamda yarar sağladığı ve yerleşen adaylardan olumlu dönüşler alındığı görülmüştür. Firmaların ise personel bulmak konusunda teşviklerden yararlanması zaman yönetimi açısından büyük fayda sağlamıştır. Zaman yönetimi dışında ise, yerleşen adayların maaş ve sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanıyor olması maddi olarakta büyük avantaj sağlamaktadır. Bütün bu nedenlerden dolayı da çoğu kurum ve kuruluş işe alımlarını teşvik programları aracılığıyla sağlamaktadır.

Bütün bunlara ek olarak, Türkiye’de eğitim sistemi ile istihdam olanakları arasında sıkışan gençlerin işsizlik sorunlarının çözümüne yönelik olarak düzenlenen bu teşvik programları sayesinde, iş dünyasının da bütün ihtiyaçlarını karşılayacak güce ulaşılmıştır.