Ana Sayfa » KGF Kredi Garanti Fonu

KGF Kredi Garanti Fonu

Amaç: KGF’nin amacı, teminat yetersizliği olan KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmaktır. KGF, kredi kuruluşlarının teminat olarak talep ettikleri varlıklara sahip olmayan KOBİ’lerimize kefil olmak suretiyle teminat yetersizliğini finansmana erişimin önünde bir engel olmaktan çıkarmayı amaçlamakla birlikte;

Kredi piyasasının etkin çalışmasını,

KOBİ’lerin toplam krediler içindeki payının yükseltilmesini,

KOBİ’lerin uzun vadeli yatırım kredileri kullanabilmesini,

KOBİ’lerin rekabet gücünün arttırılmasını,

Girişimciliğin desteklenmesini,

KOBİ’lerin kayıt dışı piyasalar yerine bankalardan borçlanmasını,

Gelir dağılımının iyileştirilmesini ve istihdam artışını da hedeflemiş olmaktadır ki, bu hedefler aynı zamanda büyüme ve kalkınma yolundaki ülkemizin de öncelikleri arasındadır.

Detaylı bilgi: