Ana Sayfa » Avrupa Birliği Hibe Fonları

Avrupa Birliği Hibe Fonları

İlk bakışta çok karmaşık ve anlaşılmaz gibi görünen AB Hibe fonları 2014-2020 döneminde Avrupa Birliği’ne üye ülkeler, Asosiye ülkeler ve Üçüncü ülkeler tarafından proje geliştirmek ve belli şekil şartlarını taşımak şartıyla kullanılabilmektedir.

Türkiye’nin de 2014-2020 yılları arasında katılım sağlayacağı programlar ise şu şekilde sıralanmaktadır.

Erasmus+ Programı: Birlik düzeyinde mesleki eğitim de dahil olmak üzere eğitim ve öğretimde işbirliği, hareketlilik faaliyetleri, dönemsel ortaklıklar ve gençlik faaliyetlerini destekleyecektir.

Detaylı bilgi:

Ufuk 2020 (Horizon 2020) Programı: Bilimsel araştırmaların ve yenilikçilik faaliyetlerini yeni dönemde tek bir çatı altında toplayan Program, bilim  insanlarının AB düzeyinde hareketliliğini de desteklemektedir.

Detaylı bilgi:

İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı: Yenilikçi girişimlerin ve fikirlerin ihtiyaç duyduğu finansmana erişimin kolaylaştırılması, girişimcilik kültürünün yerleşmesi ve iş ortamının iyileştirilmesine yönelik faaliyetleri desteklemektedir.

Detaylı bilgi:

Yaratıcı Avrupa Programı: Kültür aktörlerinin yanı sıra medya başlığı altında sinema sektörüne de destek sağlanacaktır.

Detaylı bilgi:

Fiscalis 2020 Programı: Genel amacı iç pazarın  vergilendirme sisteminin ülkeler arası işbirliğini güçlendirerek düzenli olarak işlemesini sağlamak ve iyileştirmektir.

Detaylı bilgi:

Gümrükler 2020 Programı: Programın amacı gümrük alanında iç pazarın etkin biçimde işlemesine yönelik olarak üye ülkelerin çabalarının desteklenmesidir.

Avrupa Birliği ile alakalı Hibe ve Fonların detaylarına Avrupa Birliği Bakanlığının internet sayfasından ulaşabilirsiniz.